Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata mogą wykonać kobiety w wieku 25-59 lat.

Badania wykonywane są przez:

- SPZOZ Dęblin ul. Rynek 14 tel. 81 88 30 608, 728 397 532

- 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ   Dęblin ul. Szpitalna 2  tel. 26 15 18 511

- Centrum Medyczne „Internus”  Puławy    tel. 81 82 00 300

- Szpital Powiatowy   Ryki ul. Żytnia 23    tel. 533 327 084

- Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED   Ryki ul. Żytnia 16    tel. 81 86 51 227

- Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
   Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
   Lublin, ul. K. Jaczewskiego 7 (budynek B, p.1)  tel. 81 45 41 572
   Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 18:00