Bezpłatne badanie mammograficzne co 2 lata mogą wykonać kobiety w wieku 50-69 lat.

Badania wykonuje:

  • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Lublin  ul. K. Jaczewskiego 7 (budynek B, p.1) 
tel. 81 45 41 572
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 18:00