Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne badania w ramach “Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”

Program adresowany jest do:

 1. osób w wieku 55 - 74 lat, które:
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);
 1. osób w wieku 50 - 74 lat, które:
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);
 • i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  - z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  - ekspozycja na radon,
  - chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  - osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  - chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Zapisy i informację prowadzi Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL, bud. 3, p. 2

Numer telefonu: 502 206 778

Badania wykonywane są w Pracowni Tomografii Komputerowej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, Lublin