loading...
Programy profilaktyczne
Programy profilaktyczne

to możliwość wykonania przez pacjentów bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie:
- profilaktyki chorób układu krążenia,
- profilaktyki gruźlicy,
- profilaktyki raka szyjki macicy,
- profilaktyki raka piersi.

Profilaktyka Gruźlicy
Profilaktyka gruźlicy

Uwaga ! GRUŹLICA

Masz przewlekły kaszel? nocne poty? plujesz krwią? palisz papierosy? masz złe warunki mieszkaniowe? a może nadużywasz alkoholu? jesteś osobą bezdomną lub bezrobotną? chorujesz na choroby przewlekłe (cukrzycę, niewydolność nerek)?

Zgłoś się do pielęgniarki!

Kilka prostych pytań pozwoli stwierdzić czy jesteś narażony na gruźlicę.

Zapraszamy do gabinetu PIELĘGNIARKI POZ w godz. 8:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku.

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program profilaktyki chorób układu krążenia

ZAPRASZAMY W 2021 r. na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrywania chorób układu krążenia pacjentów w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat (tj. urodzonych  w roku 1986, 1981, 1976, 1971 1966 nie leczących się na cukrzycę oraz choroby układu krążenia)

a szczególnie:

 • palących papierosy
 • otyłych
 • mających w rodzinie osoby z chorobami układu krążenia

na bezpłatne badania:

 • cholesterolu
 • glukozy
 • EKG

Badanie profilaktyczne odbywa się w trzech etapach:
1 etap – gabinet zabiegowy (pon.-pt. z dowodem osobistym)
2 etap – punkt pobrań DIAGNOSTYKA (7:30-10:30 na czczo)
3 etap – konsultacja badań u lekarza (po uprzedniej rejestracji)

Program profilaktyki raka szyjki macicy
CYTOLOGIA

Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata mogą wykonać kobiety w wieku 25-59 lat.

Badania wykonywane są przez:

- SPZOZ Dęblin ul. Rynek 14 tel. 81 88 30 608, 728 397 532

- 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ   Dęblin ul. Szpitalna 2  tel. 26 15 18 511

- Centrum Medyczne „Internus”  Puławy    tel. 81 82 00 300

- Szpital Powiatowy   Ryki ul. Żytnia 23    tel. 533 327 084

- Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED   Ryki ul. Żytnia 16    tel. 81 86 51 227

- Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
   Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
   Lublin, ul. K. Jaczewskiego 7 (budynek B, p.1)  tel. 81 45 41 572
   Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 18:00

Program profilaktyki raka piersi
MAMMOGRAFIA

Bezpłatne badanie mammograficzne co 2 lata mogą wykonać kobiety w wieku 50-69 lat.

Badania wykonuje:

 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Lublin  ul. K. Jaczewskiego 7 (budynek B, p.1) 
tel. 81 45 41 572
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 18:00

 

PROFILAKTYKA 40+
PROFILAKTYKA 40+

Masz skończone 40 lat? Możesz wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.

Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl, wypełnij ankietę i wygeneruj skierowanie - lub Zadzwoń na infolinię 22 735 39 53.

ZBADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Program profilaktyki raka jelita grubego
Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatną kolonoskopię w ramach programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. Dowiedz się więcej tel. 81 454 1570.

Celem tego programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego. Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce – co roku notuje się około 18 000 nowych zachorowań. Rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka zmiana może rozwijać się kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Badanie kolonoskopowe pozwala na wczesne wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w stany nowotworowe.

Badanie wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Do badań profilaktycznej kolonoskopii kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat, oraz spełniają kryterium wiekowe:
• 50-65 lat lub
• 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie ankiety.

Rejestracja i informacja - tel. 81 454 1570 - Sekretariat Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL (budynek 3, piętro 2).

Badania wykonywane są przez lekarzy specjalistów w Pracowni Endoskopowej COZL (budynek 3, piętro 4).

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca
Program badań w kierunku wykrywania raka płuca

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne badania w ramach “Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”

Program adresowany jest do:

 1. osób w wieku 55 - 74 lat, które:
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);
 1. osób w wieku 50 - 74 lat, które:
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);
 • i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  - z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  - ekspozycja na radon,
  - chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  - osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  - chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Zapisy i informację prowadzi Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL, bud. 3, p. 2

Numer telefonu: 502 206 778

Badania wykonywane są w Pracowni Tomografii Komputerowej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, Lublin