81 88 33 620

REJESTRACJA

GRANT W PROJEKCIE E-USŁUGI POZ

Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl)

Nazwa przedsięwzięcia:

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Nawa Grantobiorcy:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RODZINNA PRZYCHODNIA LEKARSKA S.C.  prowadzący działalność leczniczą w 08-530 Dęblin, ul. Stężycka 11.
Kwota Grantu: 158.440,00 zł

W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Grantobiorca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej
stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o
potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez
IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Informacja-na-strone-www-Grantobiorcow-w-projekcie-e-Uslugi-POZ

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *