to możliwość wykonania przez pacjentów bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie:
- profilaktyki chorób układu krążenia,
- profilaktyki gruźlicy,
- profilaktyki raka szyjki macicy,
- profilaktyki raka piersi.