DO BADAŃ KWALIFIKUJĄ SIĘ:

  • osoby w wieku 50 - 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
  • osoby od 40 r.ż., które mają krewnego pierwszego stopnia /rodzice, rodzeństwo, dzieci/ z rozpoznanym rakiem jelita grubego,
  • osoby od 25 r.ż. z rodziny z zespołem Lyncha /konieczne zaświadczenie   z poradni genetycznej/,
  • osoby od 20 r.ż. z rodziny z zespołem polipowatości FAD /konieczne zaświadczenie z poradni genetycznej/.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
  • kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.

Badania wykonują:

- Centrum Medyczne Internus  Puławy tel. 81 82 00 300
- Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (budynek B, p.1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, ul. K. Jaczewskiego 7 tel. 81 45 41 570

Więcej informacji www.cozl.pl