• Należy uzgodnić z  lekarzem, czy wśród stosowanych leków jest jakiś, którego nie wolno przyjąć w dniu wykonywania badania.
 • Nie palić papierosów co najmniej 1 godzinę, a najlepiej całą dobę przed badaniem.
 • Nie ćwiczyć intensywnie co najmniej 30 min przed badaniem.
 • Nie pić alkoholu co najmniej 4 godziny przed badaniem a najlepiej całą dobę.
 • Unikać obfitych posiłków co najmniej 2 h przed badaniem.
 • Nie zakładać obcisłych ubrań, które mogą utrudniać wykonanie głębokiego oddechu.

Warunki wykonania badania

 • Pomiar masy ciała w ubraniu bez butów.
 • Pomiar wzrostu bez butów.
 • Wykonanie badania zajmuje około 30 min.
 • Jeżeli pojawią się zawroty głowy lub roztargnienie, natychmiast należy przerwać badanie i powiedzieć o tym personelowi.

Przeprowadzenie badania spirometrycznego

 • Pacjent może siedzieć lub stać.
 • Pacjent powinien wykonać wdech tak głęboki jak tylko potrafi a następnie włożyć ustnik do ust, przytrzymując go lekko zębami i mocno otaczając ustami, jednak bez przygryzania i blokowania językiem.
 • Pacjent powinien wydmuchiwać powietrze zdecydowanie i szybko, kontynuując wydech, aż zabraknie mu powietrza w płucach.
 • Czas trwania wydechu powinien wynosić przynajmniej 6 sekund.
 • Badanie można zakończyć po wykonaniu 3 poprawnych testów.
 • Nie powinno się podejmować więcej niż 8 prób.

Przeciwwskazania do badania spirometrycznego:

BEZWZGLĘDNE

 1. Obecność tętniaka aorty lub tętnic mózgowych.
 2. Przebyte odwarstwienie siatkówki lub niedawna operacja okulistyczna (1 miesiąc wcześniej).
 3. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
 4. Krwioplucie  o nieznanej etiologii.
 5. Odma opłucnowa (1 miesiąc wcześniej).
 6. Świeży zawał serca.
 7. Świeży udar mózgu

WZGLĘDNE

 1. Stany podważające wiarygodność badania (np. uporczywy kaszel).
 2. Stan bezpośrednio po operacji w obrębie jamy brzusznej lub klatki piersiowej (uniemożliwiające prawidłowe wykonanie manewrów oddechowych w czasie badania).
 3. Wysiłkowe nietrzymanie moczu.
 4. Demencja.